ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

1. Користувач, як суб’єкт персональних даних, реєструючись на Веб-сайті Товариства та/або в мобільному додатку «BABY BAZAAR» та проставляючи відповідну відмітку, надає ТОВ «ЗОЛГЕН» свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду на:

 

 

2. На виконання поставленої мети, користувач надає свою згоду на:

 

 

3. Здійснення дій зазначених у пункті 1 Згоди на обробку персональних даних не потребує додаткового інформування користувача.

4. Користувач підтверджує, що він має законне право на надання усіх без виключення даних, зазначених ним при реєстрації на Веб-сайті Товариства та/або в мобільному додатку «BABY BAZAAR» та переданих Товариству.

5. Користувач погоджується на використання Товариством усіх даних, переданих безпосередньо Товариству та законно отриманих Товариством з метою обміну кореспонденцією та інформацією. Така інформація може передаватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов'язані з наданими Клієнтом телефонними номерами (Viber, WhatsApp та ін.), засобами зв'язку у соціальних мережах (Facebook та ін.) та іншими електронними засобами зв’язку.

6. Згода надається на строк, необхідний для досягнення Товариством мети обробки персональних даних, але у будь-якому випадку до моменту припинення Товариства та/або його правонаступників.

7. Користувач реєструючись на Веб-сайті Товариства та/або в мобільному додатку «BABY BAZAAR», підтверджує, що він:

 

 

8. Товариство забезпечує належний захист персональних даних користувача у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню персональних даних.

9. Товариство веде облік операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних користувача та доступом до них відповідно до вимог законодавства.

Що шукають на сайті