ПОЛІТИКА КОНФІНДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ СЕРВІСОМ «BABY BAZAAR» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЗОЛГЕН»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ця Політика КОНФІНДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ СЕРВІСОМ «BABY BAZAAR» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛГЕН» (надалі – «Політика») встановлює порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою Веб-сайту babybazaar.com.ua, мобільного додатку «BABY BAZAAR» (далі - мобільний додаток) і пов'язаних з ними послуг і інструментів, що дозволяють користувачам реєструватися на Веб-сайті, публікувати або переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення, використовувати інший, пов'язаний з вищенаведеним сервіс «BABY BAZAAR». Політика розроблена у відповідності до вимог Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Невід’ємною частиною Політики є Згода на збір та обробку персональних даних.

1.3. Політика набуває чинності із дати її офіційного оприлюднення на Веб-сайті Товариства «ЗОЛГЕН» та діє до дати оприлюднення Політики в новій редакції.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.1. Для цілей цієї Політики, нижченаведені визначення та терміни тлумачаться наступним чином:

 

 

3. ЗАСТОСУВАННЯ

 

3.1. Персональні дані фізичних осіб - користувачів Сервісу «BABY BAZAAR» (далі – «BABY BAZAAR», «Сервіс»)  обробляються ТОВ «ЗОЛГЕН», юридичною особою (далі - Товариство). Товариство є володільцем та розпорядником Бази персональних даних користувачів «BABY BAZAAR».

3.2. Використовуючи Веб-сайт та/або мобільний додаток, та/або інші пов'язані сервіси та інструменти «BABY BAZAAR», Користувач надає свою згоду Товариству на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики та Заяви на збір та обробку персональних даних.

3.3. Використовуючи Веб-сайт Користувачі при переході на деякі посилання, розміщені на Веб-сайті, або в мобільному додатку, можуть бути перенаправлені до сайтів (з додатками і т.д.) інших компаній за межі хостингового простору Товариства, де інформація про Користувачів збирається без участі Товариства. В такому випадку порядок обробки інформації, отриманої від користувачів регулюється цими третіми особами.

 

4. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ ТА РОЗМІЩУЄ ТОВАРИСТВО

 

4.1. При створенні Користувачем облікового запису на Веб-сайті, Товариство вправі вимагати певну інформацію, таку як: дійсну адресу електронної пошти та пароль. Обліковий запис включає в себе таку інформацію про останніх, як географічне розташування, ім'я (прізвище та по батькові), номер телефону і супутню інформацію, в тому числі фотографії, які вони можуть завантажувати у свій обліковий запис (обліковий запис дозволяє користувачам зв'язуватися один з одним, щоб висловити зацікавленість у своїх пропозиціях). Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах.

4.2. Користувач оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо користувач вирішив увійти на Веб-сайт, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора Товариство може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

4.3. В процесі роботи Веб-сайту, Товариство може розміщувати інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення угод між покупцем і продавцем, для надсилання повідомлень і спілкування користувачів між собою, та здійснення платежів.

4.4. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними на Веб-сайті. 

4.5. Також, в процесі роботи Веб-сайту, Товариство може збирати особисту інформацію, таку як ім'я (прізвище та по батькові) та контактну інформацію, участь користувачів у іграх, вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Веб-сайті, або на сторонніх сайтах Товариством.

4.6. В процесі роботи Веб-сайту Товариство може також обробляти інформацію пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі перегляди оголошень на Веб-сайті, та на сайтах третіх осіб.

4.7. При зверненні користувачів до відділу обслуговування клієнтів, Товариство, при необхідності, може в процесі роботи Веб-сайту збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. Товариство може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію Облікового запису, надану для цієї мети. Товариство вправі збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-який зворотний зв'язок, що надається ними.

4.8. Товариство може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, геолокацію Користувача, програмне забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, дані, які містяться в базах даних браузера, включаючи SQL бази даних, мобільні ідентифікатори (включаючи ідентифікатори мобільних пристроїв, такі як Google Advertisement ID, IFA or IFV), інформацію про використання додатків, та/або інформацію про інші використовувані пристрої, або інформацію системного рівня. Це може відбуватися на Веб-сайті або на мобільному додатку, або на сервісах третіх осіб. 

4.9. Товариство може збирати та зберігати інформацію, що отримана в результаті опитувань, що можуть проводитись Товариством, або за допомогою залучених підрядників, - третіх осіб, а саме інформацію щодо статі, віку, сімейного стану, особистих вподобань та іншу інформацію.

4.10. Товариство має право додати інформацію, отриману на законних підставах від ділових партнерів або третіх осіб, до існуючих даних Товариства про своїх користувачів.

 

5. МОБІЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ, КУКІС (COOKIES) ТА IP-АДРЕСА

 

5.1. В процесі роботи Веб-сайту Товариство може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як кукіс (куки, cookies), пікселі (pixels) та локального сховища (як у Вашому браузері або мобільному пристрої).

5.2. Товариство може дозволяти третім особам (постачальники рекламних та/або аналітичних послуг) збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій безпосередньо на сторінці Веб-сайту або мобільного додатку. Дані, які вони збирають підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності цих третіх сторін.

 

6. ВИКОРИСТАННЯ  ІНФОРМАЦІЇ

 

6.1. Для надання послуг Товариство може використовувати інформацію, яку Товариство збирає і розміщує для наступних цілей:

 

6.2. Товариство зберігає персональні дані Користувачі до моменту досягнення мети обробки персональних даних.

 

7. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (ДАНИМИ)

 

7.1. Товариство може ділитися інформацією (даними), яку воно збирає, з афілійованими особами. При цьому передані дані залишаються предметом цієї Політики.

7.2. Товариство має право надавати особисту інформацію користувачів у разі наявності відповідного дозволу користувачів, або якщо Товариство використовує сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Веб-сайту Товариства персональні дані, інакше ніж для надання послуг Товариству, а самі персональні дані є предметом цієї Політики.

7.3. Товариство залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами для боротьби з шахрайством та зловживаннями на Веб-сайті та/або для розслідування передбачуваних порушень закону.

7.4. Товариство вправі передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Веб-сайті або сервісів.

7.5. У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом Політики, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Товариства.

 

8. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

 

8.1. Користувачі, які створили обліковий запис, або розмістили оголошення на Веб-сайті, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень на Веб-сайті. Якщо обліковий запис Користувача був створений через провайдера ідентифікації (наприклад, Facebook Connect), Користувач може також відключити, або змінити дані облікового запису через налаштування ідентифікації провайдера. Розміщена інформація може бути змінена або видалена в особистому кабінеті користувача "Мій профіль" на сторінці Веб-сайту, або в додатку. Товариство може припинити обробку персональних даних Користувача в разі отримання письмового повідомлення Користувача про відкликання згоди на обробку персональних даних.

 

8.2. Права Користувачів у зв'язку з обробкою їх персональних даних Товариством:

 

9. ЗАХИСТ

 

9.1. Товариство забезпечує належний захист персональних даних користувача у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню персональних даних.

Що шукають на сайті