ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВ «ЗОЛГЕН» НА УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСУ «BABY BAZAAR»

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛГЕН» відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення Угоди про надання послуг сервісу «BABY BAZAAR», умови і порядок надання яких визначені у цій Публічній пропозиції. Ця Публічна пропозиція розміщена на веб-сайті Виконавця в мережі Інтернет: babybazaar.com.ua, набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною до дати розміщення (оприлюднення) на Веб-сайті Виконавця повідомлення про її відкликання в цілому чи в частині або внесення змін до Публічної пропозиції.

 

ТОВ «ЗОЛГЕН», діючи на підставі ст.ст. 633, 634, 641, 642, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичними та юридичними особами, які приймуть (акцептують) умови Публічної пропозиції ТОВ «ЗОЛГЕН», надавати послуги сервісу «BABY BAZAAR» в порядку та на умовах, передбачених Угодою про надання послуг сервісу «BABY BAZAAR», включаючи всі зміни та додатки до неї, із оплатою вартості послуг, визначеної у Прайс-листі, який оприлюднений на Веб-сайті Виконавця.

 

Приєднання фізичних та юридичних осіб до Угоди відбувається в цілому, Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Угоди.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ТОВ «ЗОЛГЕН», (далі Виконавець та/або Товариство) публікує цю Публічну угоду (Угода та/або Оферта) про надання послуг Сервісу «BABY BAZAAR» на Веб-сайті Виконавця babybazaar.com.ua та додатках «BABY BAZAAR» для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, Windows mobile/Windows Phone.

1.2. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець просить його залишити Веб-сайт та/або видалити мобільний додаток. 

1.3. Використання послуг Сервісу «BABY BAZAAR» означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови. 

1.4. Права та обов’язки Сторін, правила користування Сервісом «BABY BAZAAR» (Веб-сайтом та/або мобільним додатком) можуть розміщені у статтях та матеріалах на Веб-сайті та/або в мобільному додатку (або посилання на які розміщені на Веб-сайті та/або в мобільному додатку). Такі статті та матеріали являються невід’ємною частиною цієї Угоди.  

1.5. Використовуючи Сервіс «BABY BAZAAR» (використовуючи Веб-сайт та встановлюючи мобільний додаток) та/або пройшовши процедуру Реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати Сервіс «BABY BAZAAR».

1.6. Товариство пропонує Користувачеві послуги з використання Сервісу «BABY BAZAAR» для розміщення інформації про товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів іншими Користувачами.

1.7. Всі угоди укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином, Товариство не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень та здійснює розгляд спорів, які виникли між Сторонами Угоди купівлі-продажу Товару.

1.8. Товариство не несе відповідальність за зобов’язаннями Користувачів, які виникли в наслідок використання Сервісу «BABY BAZAAR».

1.9. У разі розміщенні оголошень користувачі Сервісу надають Товариству право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Згоді на обробку персональниих даних (далі Згода) та Політиці конфіденційності при користуванні сервісом «BABY BAZAAR» товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛГЕН» (далі Політика).

1.10. Використання можливостей Сервісу «BABY BAZAAR», як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає, прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Сервісу «BABY BAZAAR», в тому числі цієї Угоди, Політики, Згоди та інших документів затверджених Товариством.

1.11. Також, використання можливостей Сервісу «BABY BAZAAR», як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами свідчить про ознайомлення та прийняття Політики конфіденційності при користуванні сервісом «BABY BAZAAR» товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛГЕН», Згоди на обробку персональних даних та Угоди про надання послуг Сервісу «BABY BAZAAR».

1.12. Всі об'єкти, доступні за допомогою Сервісу «BABY BAZAAR», у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на Веб-сайті та в мобільному додатку, є об'єктами виключних прав Товариства, Користувачів та інших правовласників.

1.13. Використання контенту, та будь-яких інших елементів Сервісу можливо тільки в рамках функціоналу, запропонованого Сервісом «BABY BAZAAR». Ніякі елементи змісту Сервісу «BABY BAZAAR», а також будь-який контент, розміщений на Сервісі, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.1. У цій Угоді, нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

 

 

3. РЕЄСТРАЦІЯ В СЕРВІСІ «BABY BAZAAR»

 

3.1. Під час першого етапу Реєстрації в Сервісі «BABY BAZAAR» шляхом проставляння відповідної відмітки, Користувач підтверджує, що він ознайомлений з: Політикою конфіденційності при користуванні сервісом «BABY BAZAAR» товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛГЕН», Згодою на обробку персональних даних та Угодою про надання послуг Сервісу «BABY BAZAAR», вказує особисті засоби зв’язку, створює пароль доступу до Особистого кабінету. Проставлення відповідної відмітки свідчить про згоду Користувача з вищезазначеними документами.

3.2. Після проходження першого етапу реєстрації, Товариство направляє Користувачу вказаними засобами зв’язку код (Одноразовий ідентифікатор), який Користувач вводить на Веб-сайті та/або в мобільному додатку. У разі правильно вказаного коду, Товариство створює Обліковий запис Користувача у Інформаційній системі та Користувач здійснює перший ідентифікований вхід до Особистого кабінету, де продовжує Реєстрацію. Вводячи код (Одноразовий ідентифікатор) Користувач підписує Політику конфіденційності при користуванні сервісом «BABY BAZAAR» товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛГЕН», Згоду на обробку персональних даних та Угоду про надання послуг Сервісу «BABY BAZAAR».

3.3. Користувач може прийняти (акцептувати) Угоду про надання послуг Сервісу «BABY BAZAAR» або відмовитися від неї.

3.4. Угода вважається укладена (підписана, прийнята) з моменту введення правильного коду Користувачем. 

3.5. Користувач підтверджує, що Одноразовий ідентифікатор є його електронним підписом та використовується ним як аналог власноручного підпису. 

3.6. Після входу до Особистого кабінету, Користувач продовжує Реєстрацію в Сервісі «BABY BAZAAR», заповнюючи необхідні поля електронної анкети із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, номера мобільного телефону та додаючи необхідні файли (у разі необхідності).

3.7. Після цього Користувач отримує електронне повідомлення з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення із паролем для входу до особистого кабінету.

3.8. У разі видалення Користувачем облікового запису, телефонний номер, який раніше використовувався для Реєстрації та/або SMS-верифікації, може бути використаний Користувачем повторно не раніше 30 днів з дати видалення облікового запису. У разі блокування Виконавцем телефонний номер, який використовувався для Реєстрації та/або SMS-верифікації, може бути використаний повторно не раніше 1 року з дати блокування відповідного облікового запису. Користувач має право створити обліковий запис і увійти на Веб-сайт та/або в мобільний додаток, використовуючи дані облікового запису в Facebook через підключення Facebook Connect. Користувач, який не зареєстрований в Сервісі «BABY BAZAAR», для реєстрації за допомогою Facebook, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Facebook за запитом системи, після чого зможе скористатися Сервісом «BABY BAZAAR». Реєструючись через підключення Facebook Connect, Користувач надає Товариству додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, які надаються Товариству і обробляються Товариство вказана в Заяві та Політиці.

3.9. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Веб-сайт та/або в мобільний додаток. Користувач має право користуватися Сервісом «BABY BAZAAR» тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/особистого кабінету іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/особистий кабінет може бути заблокований на розсуд Виконавця.

3.10. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

3.11. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Веб-сайт та/або мобільний додаток, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Сервіс «BABY BAZAAR», були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

3.12. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Веб-сайту та/або мобільного додатку, яка доступна виключно після введення логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

3.13. Користувачам забороняється створювати більше одного облікового запису на Сервісі.

 

4. ОГОЛОШЕННЯ

 

4.1. Після проходження Реєстрації Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сервісі «BABY BAZAAR» (Веб-сайті та мобільному додатку «BABY BAZAAR»).

4.2. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товару на Сервісі «BABY BAZAAR», зобов'язується розмістити інформацію про нього відповідно до цієї Угоди та інших документів, представлених на Веб-сайті та/або в мобільному додатку та надати точну і повну інформацію про товар та умови його продажу. Розміщуючи інформацію про товар, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

4.3. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари відповідають нормам якості та стандартам, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

4.4. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари, що розміщені ним на Сервісі «BABY BAZAAR» та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, анулюйте оголошення та повторно розмістіть інформацію про товар.

4.5. Умови доставки товару повинні включатися в опис товару. Умови продажу товару складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

4.6. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця.

4.7. Виконавець має право завершити, перемістити або продовжити термін дії оголошення про товар Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства.

4.8. Користувачу заборонено:

 

 

4.9. Відносно одного конкретного предмета, об'єкта майна дозволяється розміщувати лише одне оголошення.

4.10. Товариство не здійснює обов’язкової перевірки розміщених Користувачем відомостей (інформації та даних).

4.11. Виконавець може провести вибіркову перевірку (модерацію) оголошень Користувачів, як перед, так і після розміщення.

4.12. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сервісу.

4.13. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

 

 

4.14. Предметом оголошень можуть бути товари, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цій Угоді.

4.15. Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Також, Товариство залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.16. Адміністрація та модератори Веб-сайту та/або мобільного додатку (представники Виконавця) мають право:

 

 

4.17. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо).

4.18. Фото, яке демонструє товар, пропонований Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені до публікації в оголошеннях приватних Користувачів.

4.19. Для кращої взаємодії між Користувачами, Товариство має право встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів.

4.20. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

4.21. Всі розміщені Користувачами на Сервісі «BABY BAZAAR» відомості (інформація, дані) вважається власністю Користувачів, які їх розмістили, до тих пір, поки не буде надано належних доказів про інше.

4.22. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) розміщення.

4.23. Інформація Користувача, яку він додає на Сервіс «BABY BAZAAR», може відображатися на Сервісі із затримкою від декількох хвилин до 3-х робочих днів.

 

5. ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

 

5.1. Виконавець може видалити оголошення Користувача через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:

 

 

6. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

 

6.1. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Веб-сайту та/або мобільного додатку, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

6.2. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

6.3. Товариство зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів та для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання Веб-сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

6.4. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 

 

6.5. Товариство має право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при Реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

7.1. З метою публікації Оголошень Користувач надає безоплатно Товариству чинне, територіально необмежене, безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб-ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сервісу «BABY BAZAAR». 

7.2. Користувач не заперечує проти того, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Товариством при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Товариством на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача та без виплати винагороди Користувачу.

7.3. Користувач підтверджує, що скориставшись Сервісом «BABY BAZAAR» він несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Веб-сайті та/або в мобільному додатку, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

 

7.4. Користувач зобов'язується:

 

 

7.5. Користувачу забороняється:

 

 

7.6. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

 

7.7. Товариство має право:

 

 

7.8. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Веб-сайту та/або мобільного додатку через форму зворотного зв'язку розміщену на Веб-сайті Виконавця, які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги. Товариство має право на свій розсуд припинити розгляд скарги, та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, якими порушено умови Угоди.

7.9. Товариство залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Товариство має право відмовити Користувачеві в доступі до використання Сервісу «BABY BAZAAR» з попереднім повідомленням Користувача або без такого повідомлення.

7.10. Товариство має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Товариство має право обмежити можливості користування Сервісом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Товариством на свій власний розсуд. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу до облікового запису/акаунта, використовуючи пароль, зазначений при реєстрації.

7.11. Товариство зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу Сервісу «BABY BAZAAR» і захист персональних даних Користувачів.

7.12. Товариство на підставі аналізу діяльності Користувача на Сервісі має право відносити Користувача до категорії «Бізнес-користувач», не залежно від того, чи Користувач відніс себе до даної категорії при публікації оголошення. Для віднесення Користувача до категорії «Бізнес» достатньо наявності в діях Користувача однієї з таких ознак:

 

 

7.13. Товариство відносить Користувача до категорії Бізнес-користувач для тих рубрик/підрубрик, в яких Користувач здійснив дії, передбачені цим пунктом Угоди, для всіх інших рубрик/підрубрик Користувач не набуває статусу Бізнес-користувач.

 

8. ОПЛАТА

 

8.1. Замовлення (акцептування) платних послуг Сервісу «BABY BAZAAR» здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ мобільних додатків, в особистому кабінеті, а також в будь-яких інших відповідних розділах Веб-сайту.

8.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Товариства. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

8.3. Оплата платних послуг Товариства здійснюється в порядку передбаченому Прайс-листом Товариства.

8.4. Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги здійснюється Товариством в наступних випадках:

 

8.5. У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення керівництва Товариства після відповідного звернення Користувача. Керівництво має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.

8.6. Прайс-листом Товариства можуть бути встановлені додаткові умови та порядок повернення коштів.

8.7. Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг зі сторони ТОВ "ЗОЛГЕН" є Виписка з особового рахунку, яка формується Виконавцем на підставі даних, доступних на акаунті Користувача. Виконавець надає Виписку з особового рахунку тільки за запитами Користувачів.

8.8. Товариство надає Акти прийому-передачі наданих послуг Бізнес-Користувачам, що є суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими у порядку, встановленому законодавством України, в електронній формі з використанням електронного підпису не частіше одного разу на місяць.

Такий Користувач зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання Акту в електронній формі підписати Акт з використанням електронного підпису і направити Товариству підписаний примірник Акту, або в той же термін направити Товариству мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням причин відмови від підписання. У разі якщо в зазначений термін Користувачем не буде відправлений підписаний Акт, або мотивовану відмову від його підписання, платні послуги, надані Товариством, вважаються прийнятими без зауважень щодо якості та строку надання.

8.9. Акти прийому-передачі наданих послуг надаються Бізнес-Користувачам, що є суб’єктами підприємницької діяльності тільки у випадку оплати послуг безпосередньо Товариству, без використання послуг платіжних провайдерів.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

9.1. Скориставшись Сервісом «BABY BAZAAR», Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Веб-сайт, його сервіси та/або мобільний додаток «BABY BAZAAR» на свій страх і ризик, оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сервісі оголошень, а Товариство, в тому числі її керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сервісі «BABY BAZAAR» оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Веб-сайті та/або в мобільному додатку оголошень - Користувача та інші дані.

9.2. Товариство не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сервіс «BABY BAZAAR» є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

9.3. Товариство не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Товариство не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

9.4. Товариство не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Товариства.

9.5. Суперечки і конфлікти між Користувачами щодо купівлі-продажу Товару вирішуються самостійно, а у разі якщо Користувачам не вдається самостійно вирішити спір (конфлікт) до вирішення спору (конфлікту) залучається Товариство і вирішення відбувається в порядку передбаченому цієї Угодою.

9.6. Товариство не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Виконавця та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сервіс «BABY BAZAAR» або через Сервіс «BABY BAZAAR» третіми особами.

9.7. Якість, безпека, законність і відповідність товару його опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар знаходяться поза контролем Товариства.

9.8. Товариство закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сервісу «BABY BAZAAR». Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Товариства має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Товариство не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

9.9. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару є дійсним та легальнимм виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару на Веб-сайті та/або в мобільному додатку. Товариство не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сервісу «BABY BAZAAR». Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

9.10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сервісу «BABY BAZAAR», Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Товариства, а також звільняє Товариство (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

9.11. Бездіяльність з боку Товариства в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Товариство права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Товариства від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

9.12. Користувач має право повідомити Товариство про факт порушення його прав іншим Користувачем, заповнивши відповідну форму, яка розміщена на Веб-сайті Виконавця. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Товариство на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

9.13. Товариство не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сервісу «BABY BAZAAR» через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

9.14. Товариство не несе відповідальності за неполадки в роботі Веб-сайту та/або мобільного додатку, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

9.15. Ні за яких умов Товариство, її керівництво, співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Товариство було попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Веб-сайту та/або мобільного додатку Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання сайту та/або мобільного додатку.

9.16. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Товариством агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

9.17. Товариство несе відповідальність за рекламу, розміщену на Сервісі «BABY BAZAAR», в межах, встановлених застосовним законодавством.

9.18. Товариство не несе відповідальності за збереження інформації з акаунта, можливість використання Сервісу «BABY BAZAAR», збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Веб-сайт та/або в мобільний додаток, що знаходяться поза контролем Товариства.

9.19. Користувачі не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за неправомірне використання.

9.20. Користувач несе особисту відповідальність за зміст інформації та матеріалів, опублікованих ним на Сервісі «BABY BAZAAR».

9.21. Товариство не несе відповідальності за розміщення інформації зловмисниками, а саме розміщення відомостей (інформації, даних) зі свідомо неправдивою інформацією, мета якої - ввести в оману Користувачів Сервісу «BABY BAZAAR» і отримати матеріальну вигоду незаконним шляхом. 

 

10. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСУ «BABY BAZAAR»

 

10.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Веб-сайту, встановлення мобільного додатку, або з моменту реєстрації Користувача на Веб-сайті та/або в мобільному додатку, і діє безстроково.

10.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сервісі «BABY BAZAAR» в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Товариства і пояснення причин.

10.3. У разі якщо Товариством були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісом «BABY BAZAAR». Факт продовження використання Веб-сайту та/або мобільного додатку є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

10.4. Розірвання Угоди з боку Товариства може статися у випадках:

10.5. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сервісом «BABY BAZAAR», та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Товариством в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Веб-сайті Товариства, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

 

11. УКЛАДЕННЯ УГОДИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 

11.1. Покупець, що визначився з вибором Товару у процесі оформлення покупки (укладення Угоди купівлі-продажу Товару) самостійно домовляється з Продавцем, без залучення Товариства (Сервісу «BABY BAZAAR»), про спосіб та умови доставки (вартість, розподіл вартості між Покупцем та Продавцем, строки та місце).

11.2. Доставка здійснюється за згодою сторін, витрати на доставку та спосіб їх розподілу визначаються самостійно, спільною згодою Сторін Угоди купівлі-продажу Товару (Покупця та Продавця).

 

11.3. Доставка може здійснювати у будь-який спосіб не заборонений законом України:

 

 

12. ВІДПРАВЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ ЗА УГОДОЮ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 

12.1. Відправка Товару здійснюється у строк та на умовах, які раніше були погоджені Сторонами Угоди купівлі-продажу Товару. Зміна строку і умов доставки допускається за спільною згодою Сторін Угоди купівлі-продажу Товару.

12.2. Покупець повинен переконатися, що інформація про доставку, яка надана Продавцю, є правдивою, точною та дійсною.

12.3. Якщо Товар не буде доставлений через помилки в наданій Покупцем інформації для доставки, Продавець зобов'язаний співпрацювати з Покупцем, щоб змінити інформацію про доставку та/або надати необхідну допомогу.

12.4. Покупець приймає доставку Товару відповідно до умов доставки Товару попередньо погоджених з Продавцем. 

12.5. У разі залучення третіх осіб (компаній): Нова Пошта, Укрпошта, різноманітних кур’єрських служб та інші відправлення Товару здійснюється з урахуванням умов таких третіх осіб (компаній).

 

13. ПЕРЕВІРКА, ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗАМІНА ТОВАРУ ЗА УГОДОЮ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 

13.1. Покупець має право перевірити, чи відповідає якість Товару Продавця погодженим умовам між Сторонами Угоди купівлі-продажу Товару. Якщо Сторони Угоди купівлі-продажу Товару не погоджували умови якості Товару і не можуть досягти домовленості, щодо якості Товару, шляхом переговорів, Сторони Угоди купівлі-продажу Товару можуть призначити експертизу (перевірку Товару) третьою стороною, яка має право на здійснення експертизи якості Товару, а витрати на експертизу (перевірку товару), що виникають, покриваються стороною яка замовила таку експертизу, та в подальшому можуть бути компенсовані винною Стороною Угоди купівлі-продажу Товару.

13.2. Якщо Покупець і Продавець погодили перевірку Товару, після того, як Покупець отримає його, Покупець повинен перевірити Товар у погоджений строк. Якщо виявлено, що Товар має проблеми з якістю та/або не відповідає умовам, які були погоджені Сторонами Угоди купівлі-продажу Товару, Сторони самостійно домовляються про наступне:

 

 

13. 3. Після того як Покупець і Продавець досягли згоди щодо повернення або заміни Товару, Покупець передає Товар для повернення Продавцю на погоджених умовах та у погоджені строки.

 

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УГОДОЮ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 

14.1. Товариство не є організатором/ініціатором укладення Угоди купівлі-продажу Товару між Користувачами (Сторонами Угоди купівлі-продажу Товару), або її стороною.

14.2. Якщо за результатом розгляду спору, у Сторони Угоди купівлі-продажу Товару виникають претензії до іншої Сторони Угоди купівлі-продажу Товару в результаті використання Сервису «BABY BAZAAR», Сторона Угоди купівлі-продажу Товару погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Товариства, а також звільняє Товариство (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

14.3. Після отримання Товару та/або розгляду спору Товариством, Угода купівлі-продажу Товару вважається закритою і всі розбіжності за такою угодою вирішуються безпосередньо між продавцем і покупцем. Сервіс «BABY BAZAAR» (Товариство) не беруть участі в суперечках, що виникають між Продавцем і Покупцем за закритими Угодами купівлі-продажу Товару.

14.4. Процедура вирішення спорів з залученням Товариства діє виключно у разі укладення Угоди купівлі-продажу Товару за наявності суперечки між Сторонами Угоди купівлі-продажу Товару.

14.5. Товариство має право відмовитися від вирішення спору, у разі якщо:

 

 

14.6. Сторони Угоди купівлі-продажу Товару повинні надати докази щодо своїх вимог (претензій) або захисту.

14.7. Сторони Угоди купівлі-продажу Товару гарантують, що надані докази є автентичними, повними та законними.

14.8. Товариство має право отримувати докази самостійно або від третьої сторони. Докази Товариство оцінює на власний розсуд.

14.9. Якщо будь-яка Сторона Угоди купівлі-продажу Товару подає неправдиві, змінені або підроблені докази або не подає докази, на підтвердження вимог (претензій) або захисту, Товариство має право припинити процес вирішення спору або прийняти рішення на основі наданих доказів.

14.10. Переписка між Сторони Угоди купівлі-продажу Товару через офіційний інструмент сервісу «BABY BAZAAR» буде братися до уваги при вирішенні спору та послужить основою для вирішення  спору, а зв'язок через інші засоби комунікації (включаючи, але не виключно: телефонні дзвінки, електронна пошта та інші способи зв’язку) не буде братися до уваги при вирішенні спору, якщо тільки Сторони Угоди купівлі-продажу Товару не погодяться, що такий зв'язок є автентичним та дійсним.

14.11. Товариство має право припинити процес вирішення спору, якщо в процесі вирішення спору виникає одна з таких обставин:

 

 

15. РОЗГЛЯД СКАРГ КОРИСТУВАЧІВ

 

15.1. Товариство розглядає дії Користувача, який копіює текстову інформацію або фотографії інших Користувачів, як порушення авторських прав і прав інтелектуальної власності третіх осіб. У разі скарг про копіювання фото або текстової інформації Користувача, Товариство вважає дійсними ті дані, які були опубліковані на Сервісі раніше.

15.2. Скарга Користувача розглядаються в 5-х денний термін. Якщо скарга підтверджується, Товариство видаляє:

 

 

15.3. Товариство розглядає тільки ті скарги про дії Користувачів, які відносяться до Сервісу «BABY BAZAAR».

15.4. Товариство сприяє припиненню спроб шахрайства і реагує на скарги, а також інформацію Користувачів про можливі випадки шахрайства.

15.5. Товариство невідкладно реагує на звернень від Користувачів, які стали жертвами шахраїв, і надає їм інструкції щодо звернення в правоохоронні органи для захисту їх прав.

15.6. Скарги та пропозиції Користувачів надсилаються через форму зворотного зв'язку розміщену на Веб-сайті Виконавця.

 

16. ІНШЕ

 

16.1. Системні повідомлення Сервісу «BABY BAZAAR», що відносяться до оголошень Користувача, будуть надіслані на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Веб-сайті та/або в мобільному додатку, та/або у формі SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сервісу «BABY BAZAAR», або надіслати відповідне повідомлення в Службу підтримки Сервісу «BABY BAZAAR».

16.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Веб-сайті та/або в мобільному додатку та/або надсилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сервісі «BABY BAZAAR».

16.3. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу, та/або SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем, в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в особистому кабінеті Користувача.

16.4. При виникненні між сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

16.5. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

16.6. По тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

16.7. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

Що шукають на сайті